سایز و اندازه استاندارد اسناد و اوراق (کاغذ):

شایان ذکر است مقیاس اصلی در شکل های درج شده سایز A4  است که بسیار در صنعت و همچنین در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین  یکی از پرکاربردین ابعاد مورد استفاده در صنعت کاغذ (چاپ و …) است.

سایز کاغذ آ چهار ( A4)  برابر است با : ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر) در ارتفاع  و ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر) در عرض | ۲۹۷×۲۱۰ میلی متر

سایر ابعاد استاندارد کاغذ به صورت زیر می باشد:

A5

کاغذ سایز A5

ارتفاع: ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر)

عرض: ۱۴۸ میلی متر (۱۴٫۸ سانتی متر)

َA4 = 1/2

A4

ارتفاع: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر)

عرض: ۲۱۰ میلی متر (۱۴٫۸ سانتی متر)

۱ = A4

A3

ارتفاع: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

عرض: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷  سانتی متر)

۲ = A4

A2

ارتفاع: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

عرض: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

۴ = A4

A1

ارتفاع: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱ سانتی متر)

عرض: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

۸ = A4

A0

ارتفاع: ۱۱۸۹ میلی متر (۱۱۸٫۹ سانتی متر)

عرض: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱  سانتی متر)

۱۶ = A4

برای اطلاعات بیشتر در زمینه چاپ و اسکن و دیگر مواردی که فکر می کنید ما می توانیم در آن به شما کمک کنیم، با ما تماس بگیرید!