سایز و اندازه استاندارد اسناد و اوراق (کاغذ):

شایان ذکر است مقیاس اصلی در شکل های درج شده سایز A4  است که بسیار در صنعت و همچنین در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین  یکی از پرکاربردین ابعاد مورد استفاده در صنعت کاغذ (چاپ و …) است. البته سایر استانداردهای کاغذ یعنی B و C نیز به تفکیک در انتهای صفحه موجود است.

سایز کاغذ آ چهار ( A4)  برابر است با : ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر) در ارتفاع  و ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر) در عرض | ۲۹۷×۲۱۰ میلی متر

سایز کاغذ ب چهار (B4) برابر است با : ۳۵۳ میلی متر ( ۳۵٫۳ سانتی متر) در ارتفاع و ۵۰۰ میلی متر (۵۰ سانتی متر) در عرض | ۵۰۰×۳۵۳ میلی متر

سایز کاغذ س چهار (C4) برابر است با :  ۲۲۹ میلی متر (۲۲٫۹ سانتی متر) در ارتفاع و ۳۲۴ میلی متر (۳۲٫۴ سانتی متر) در عرض | ۳۲۴×۲۲۹ میلی متر

سایر ابعاد استاندارد کاغذ به صورت زیر می باشد:

A5

کاغذ سایز A5

ارتفاع: ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر)

عرض: ۱۴۸ میلی متر (۱۴٫۸ سانتی متر)

َA4 = 1/2

A4

ارتفاع: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر)

عرض: ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر)

۱ = A4

A3

ارتفاع: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

عرض: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷  سانتی متر)

۲ = A4

A2

ارتفاع: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

عرض: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

۴ = A4

A1

ارتفاع: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱ سانتی متر)

عرض: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

۸ = A4

A0

ارتفاع: ۱۱۸۹ میلی متر (۱۱۸٫۹ سانتی متر)

عرض: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱  سانتی متر)

۱۶ = A4

ابعاد استاندارد کاغذ A

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
A0 ۸۴٫۱ x 118.9 cm
A1 ۵۹٫۴ x 84.1 cm
A2 ۴۲٫۰ x 59.4 cm
A3 ۲۹٫۷ x 42.0 cm
A4 ۲۱٫۰ x 29.7 cm
A5 ۱۴٫۸ x 21.0 cm
A6 ۱۰٫۵ x 14.8 cm
A7 ۷٫۴ x 10.5 cm
A8 ۵٫۲ x 7.4 cm
A9 ۳٫۷ x 5.2 cm
A10 ۲٫۶ x 3.7 cm

ابعاد استاندارد کاغذ B

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
B0 ۱۰۰٫۰ x 141.4 cm
B1 ۷۰٫۷ x 100.0 cm
B2 ۵۰٫۰ x 70.7 cm
B3 ۳۵٫۳ x 50.0 cm
B4 ۲۵٫۰ x 35.3 cm
B5 ۱۷٫۶ x 25.0 cm
B6 ۱۲٫۵ x 17.6 cm
B7 ۸٫۸ x 12.5 cm
B8 ۶٫۲ x 8.8 cm
B9 ۴٫۴ x 6.2 cm
B10 ۳٫۱ x 4.4 cm

ابعاد استاندارد کاغذ C

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
C0 ۹۱٫۷ x 129.7 cm
C1 ۶۴٫۸ x 91.7 cm
C2 ۴۵٫۸ x 64.8 cm
C3 ۳۲٫۴ x 45.8 cm
C4 ۲۲٫۹ x 32.4 cm
C5 ۱۶٫۲ x 22.9 cm
C6 ۱۱٫۴ x 16.2 cm
C7 ۸٫۱ x 11.4 cm
C8 ۵٫۷ x 8.1 cm
C9 ۴٫۰ x 5.7 cm
C10 ۲٫۸ x 4.0 cm

ابعاد استاندارد پاکت

نوع پاکت عرض (به سانتی متر ارتفاع (به سانتی متر) اندازه درب ( به سانتی متر)
پاکت A3 عرضی ۳۱٫۵ ۴۳ ۳
پاکت A4 عرضی ۲۳ ۳۱ ۲
پاکت A4 طولی ۳۱ ۲۳ ۲
پاکت B4 طولی ۳۶ ۲۷ ۸
پاکت A5 عرض ۱۶ ۲۲ ۲
پاکت ملخی ۲۲ ۱۱ ۴
ملخی درب از بغل ۲۲ ۱۲ ۲
پاکت درب مثلثی عکس ۲۳٫۵ ۲۳٫۵

برای اطلاعات بیشتر در زمینه چاپ و اسکن و دیگر مواردی که فکر می کنید ما می توانیم در آن به شما کمک کنیم، با ما تماس بگیرید!