سایز و اندازه استاندارد اسناد و اوراق (کاغذ):

شایان ذکر است مقیاس اصلی در شکل های درج شده سایز A4  است که بسیار در صنعت و همچنین در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین  یکی از پرکاربردین ابعاد مورد استفاده در صنعت کاغذ (چاپ و …) است. البته سایر استانداردهای کاغذ یعنی B و C نیز به تفکیک در انتهای صفحه موجود است.

سایز کاغذ آ چهار ( A4)  برابر است با : ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر) در ارتفاع  و ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر) در عرض | ۲۹۷×۲۱۰ میلی متر

سایز کاغذ ب چهار (B4) برابر است با : ۳۵۳ میلی متر ( ۳۵٫۳ سانتی متر) در ارتفاع و ۵۰۰ میلی متر (۵۰ سانتی متر) در عرض | ۵۰۰×۳۵۳ میلی متر

سایز کاغذ س چهار (C4) برابر است با :  ۲۲۹ میلی متر (۲۲٫۹ سانتی متر) در ارتفاع و ۳۲۴ میلی متر (۳۲٫۴ سانتی متر) در عرض | ۳۲۴×۲۲۹ میلی متر

سایر ابعاد استاندارد کاغذ به صورت زیر می باشد:

A5

کاغذ سایز A5

ارتفاع: ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر)

عرض: ۱۴۸ میلی متر (۱۴٫۸ سانتی متر)

َA4 = 1/2

A4

ارتفاع: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷ سانتی متر)

عرض: ۲۱۰ میلی متر (۲۱ سانتی متر)

۱ = A4

A3

ارتفاع: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

عرض: ۲۹۷ میلی متر (۲۹٫۷  سانتی متر)

۲ = A4

A2

ارتفاع: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

عرض: ۴۲۰ میلی متر (۴۲ سانتی متر)

۴ = A4

A1

ارتفاع: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱ سانتی متر)

عرض: ۵۹۴ میلی متر (۵۹٫۴ سانتی متر)

۸ = A4

A0

ارتفاع: ۱۱۸۹ میلی متر (۱۱۸٫۹ سانتی متر)

عرض: ۸۴۱ میلی متر (۸۴٫۱  سانتی متر)

۱۶ = A4

ابعاد استاندارد کاغذ A

سایز کاغذاندازه به سانتی متر
A0۸۴٫۱ x 118.9 cm
A1۵۹٫۴ x 84.1 cm
A2۴۲٫۰ x 59.4 cm
A3۲۹٫۷ x 42.0 cm
A4۲۱٫۰ x 29.7 cm
A5۱۴٫۸ x 21.0 cm
A6۱۰٫۵ x 14.8 cm
A7۷٫۴ x 10.5 cm
A8۵٫۲ x 7.4 cm
A9۳٫۷ x 5.2 cm
A10۲٫۶ x 3.7 cm

ابعاد استاندارد کاغذ B

سایز کاغذاندازه به سانتی متر
B0۱۰۰٫۰ x 141.4 cm
B1۷۰٫۷ x 100.0 cm
B2۵۰٫۰ x 70.7 cm
B3۳۵٫۳ x 50.0 cm
B4۲۵٫۰ x 35.3 cm
B5۱۷٫۶ x 25.0 cm
B6۱۲٫۵ x 17.6 cm
B7۸٫۸ x 12.5 cm
B8۶٫۲ x 8.8 cm
B9۴٫۴ x 6.2 cm
B10۳٫۱ x 4.4 cm

ابعاد استاندارد کاغذ C

سایز کاغذاندازه به سانتی متر
C0۹۱٫۷ x 129.7 cm
C1۶۴٫۸ x 91.7 cm
C2۴۵٫۸ x 64.8 cm
C3۳۲٫۴ x 45.8 cm
C4۲۲٫۹ x 32.4 cm
C5۱۶٫۲ x 22.9 cm
C6۱۱٫۴ x 16.2 cm
C7۸٫۱ x 11.4 cm
C8۵٫۷ x 8.1 cm
C9۴٫۰ x 5.7 cm
C10۲٫۸ x 4.0 cm

ابعاد استاندارد پاکت

نوع پاکتعرض (به سانتی مترارتفاع (به سانتی متر)اندازه درب ( به سانتی متر)
پاکت A3 عرضی۳۱٫۵۴۳۳
پاکت A4 عرضی۲۳۳۱۲
پاکت A4 طولی۳۱۲۳۲
پاکت B4 طولی۳۶۲۷۸
پاکت A5 عرض۱۶۲۲۲
پاکت ملخی۲۲۱۱۴
ملخی درب از بغل۲۲۱۲۲
پاکت درب مثلثی عکس۲۳٫۵۲۳٫۵

برای اطلاعات بیشتر در زمینه چاپ و اسکن و دیگر مواردی که فکر می کنید ما می توانیم در آن به شما کمک کنیم، با ما تماس بگیرید!