نوشته‌ها

ریشه واژه چاپ

ریشه کلمه چاپ

در مورد ریشه کلمه چاپ [نام های دیگر طبع ، باسعه] چند نظر وجود دارد، عده ای می گویند که این واژه از کلمه هندی چاپینا (chappn) گرفته شده است، عده ای هم معتقند که این کلمه، از کلمه چاو که نام نوعی پول در عصر ایرانیان بوده است، عده ای هم این کلمه را برگرفته از کلمه قدیمی تر چهاپ که از واژه چاو مغولی آمده است دانسته اند.