مطالب توسط sarina19.ir

تفاوت OCR و اسکن یک سند متنی به صورت عکس

چه تفاوتی میان OCR (تشخیص کاراکتر) و اسکن یک سند با فرمت خروجی ای مانند یک فایل عکس وجود دارد؟ برای درک بیشتر این موضوع بهتر است توضیحی درباره هر دو  (اسکن به صورت فایل عکسی و OCR) فرمت خروجی تعریف کنیم. اسکن یک سند و تبدیل آن به صورت عکس (tiff ، Jpeg ، […]